Izložba „Zagrljaj sa ZZ“ autorke Zoe Gudović biće otvorena još tri dana, do 15. marta u Kulturnom centru Grad.

Prema rečima kustosa izložbe Vladimira Bjeličića, u pitanju je višemedijski projekat, baziran na autorefleksiji odnosno artikulaciji lične i profesionalne pozicije. Uspostavljanjem paralele između višedecenijskog bavljena aktivizmom i aktuelnog bavljenja performansom, Zoe Gudović želi da preispita domete vlastite performativnosti kao fundamenta svog privatnog, aktivističkog/političkog i umetničkog života odnosno delovanja. Ovaj projekat nastaje u odnosu na introspekciju ličnog trenutka, te potrebu Gudović da rezimira prošlost i promisli kakva bi to mogla biti budućnost koja je u savremenom društveno-političkom trenutku neizvesna.

Celokupna postavka sačinjena od dve serije fotografija zagrljaja, video rada i ready made-a fokusirana je na performativnost prisutnu kako u aktivističkoj, tako i umetničkoj praksi Zoe Gudović, odnosno pulsirajuću dualnost oličenu s jedne strane u Zoe, prepoznatljivoj glasnogovornici i borkinji za ženska i lezbejska prava i, s druge strane, u Zedu Zeldiću Zedu, prvom drag kingu na ovim prostorima. Nazivom izložbe naglašavaju se politike solidarnosti, ljubavi i kolektivnog duha, koje ne samo da zauzimaju centralno mesto u profesionalnom angažmanu ove aktivistkinje i performerke, već predstavljaju njen životni kredo. Budući da izložba pretenduje da podstakne medijaciju, interakciju i participaciju, sastavni deo iste su i radionica fokusirana na istraživanje Drag King performansa, lecture performance u naizmeničnom izvođenju Zoe i Zeda, te vođenje kroz izložbu u formi dijaloga između umetnice i kustosa.

Danas, 13. marta od 20 časova na programu je Lecture performance, a 15. marta u 15 časova Vođenje kroz izložbu u formi razgovora autorke i kustosa.

Autori/ka fotografija su Biljana Rakočević i Vladimir Opsenica, autor videa Vladimir Šojat, za dizajn zadužena Katarina Popović i Andrej Ostroški, prevod Ana Imširović Đorđević.

Fotografisane u zagrljaju sa ZZ: Mima Simić, Sara Ercegović, Ljiljana Živković, Aleksandra Arsovska, Nataša Zlatković, Viva la Diva, Markiza De Sada, Dekadenca, Dajana Ho, Vladica Čulić.

FB ivent

Priredila MJ