Na Svetski dan zdravlja 2020, prenosimo prevod teksta organizacije Transgender Europe o trans osobama i oboljenju COVID-19.

U kriznim vremenima upravo oni/e koji žive na marginama društva najviše pate. Osnovano verujemo da su trans zajednice pogođene, i da će tek biti nesrazmerno pogođene KOVIDOM-19. Ovaj uticaj će najteže pogoditi trans osobe koje su u situaciji beskućništva, seks radnice/ke, osobe s invaliditetom, migrante/kinje, izbeglice, azilante/kinje, siromašne/e, i/ili starije osobe. Na sve njih negativan uticaj može imati:

 • Sam virus.
  Znamo da će trans osobe verovatnije imati već postojeće zdravstvene probleme ili stanja, ali i da će i pre ove novonastale situacije imati problema s ekonomskom nestabilnošću zbog diskriminacije koju trpe. Ovakva situacija stavlja ih u rizičniju kategoriju onih koji bi mogli biti izloženi virusu i razviti ozbiljne simptome. Zato, pozivamo trans osobe i zajednicu, kao i njihove savezike/ce da utvrde koje osobe su najranjivije i redovno proveravaju kako su (videti dole).

 • Zdravstveni sistem i pružaoci zdravstvene zaštite.
  Svesni/e smo toga da su trans osobe širom sveta suočene s preprekama kada je u pitanju pristup zdravstvenoj zaštiti (odbijanje pružanja nege, kršenja ljudskih prava u ovom kontekstu, nepostojanje osiguranja…). S ovim preprekama, u kombinaciji s diskriminacijom, većina trans osoba se suočava kada pokuša da dobije zdravstvenu zaštitu, i zbog toga će često odustati od traženja medicinske pomoći kada im je potrebna ili kada se razbole. Takođe, pružanje opšte nege ali i one posebne namenjene trans osobama danas biva uskraćeno u krizi u kojoj se nalazimo. Pozivamo trans osobe i zajednice, kao i njihove saveznike/ce da pruže uzajamnu podršku onima kojima je potrebno ohrabrivanje ili podrška prilikom traženja zdravstvenih usluga tokom krize, i da zagovaraju za to da pružanje transspecifične nega bude nastavljeno čim akutna faza krize bude okončana (videti dole).

 • Socioekonomski uticaj krize.
  Znamo da će socioekonomski uticaj pandemije posebno pogoditi one u najmarginalizovanijim zajednicama. Trans osobe često rade u nefomalnim ekonomijama, oslanjaju se na seks rad, imaju prekarna radna mesta, i niske prihode. Oni koji su u situaciji beskućništva, migranti, azilanti i /ili osobe s ivaliditetom pre će biti ostavljeni sami sebi i bez zaštite tokom ove krize (videti dole).

Solidarni smo sa trans osobama širom sveta koje su pogođene pandemijom KOVIDA-19 i želimo da oni i njihovi najbliži budu bezbedni koliko je to moguće. U ovim teškim vremenima, poručujemo vam da se čuvate, potražite pomoć, budete brižni, pazite jedni na druge, i pružite podršku onima u izolaciji.

TRANS OSOBE: Ko je izložen riziku?

Zbog diskriminacije s kojom su suočene, neke trans osobe su sklonije tome da razviju ozbiljne simptome i podložnije su oboljevanju od KOVIDA-19. Takođe, one će pre trpeti nesrazmeran socijalni i ekonomski udar. To se odnosi na:

 • Hronične pušače.
  LGBTQ+ osobe, uključujući trans osobe, koriste duvan više nego opšta populacija (u nekim regionima sveta i do 50% više1.)

 • Osobe s oštećenim sluhom i osobe s invaliditetom.
  Za više informacija, koje se ne odnose posebno na trans osobe i važe samo za evropski kontekst, možete pogledati ove izvore, koje je izdao Evropski forum za osobe s invaliditetom, njihovo otvoreno pismo u kom se osvrću na diskriminaciju osoba s invaliditetom u okviru medicinskih preporuka za KOVID-19, kao i zajedničku izjavu koju su napisali sa Evropskom mrežom za nezavisan život i Evropskom zajednicom za osobe sa oštećenim sluhom i osobe sa oštećenim vidom.

 • Starije osobe, preko 60 godina starosti.

 • Prinudne migrante, azilante i izbeglice.
  Osobe koje žive u uslovima prenaseljenosti, kampovima, ili improvizovanom ili prekarnom smeštaju izložene su većem riziku.2 Za više informacija, koje se ne odnose isključivo na trans osobe, pogledati stranicu o infekciji koronavirusom Visokog komesara za izbeglice UN-a, kao i Resurse Platforme za međunarodnu saradnju o migrantima bez dokumenata, gde možete naći izjave i dokumenta o pandemiji KOVIDA-19 i njenom uticaju na zajednice migranata i na civilno društvo koje sa migrantima radi.

 • Osobe koje žive s HIV-om.
  Za sada, nemamo dovoljno podataka koji potvrđuju da su osobe koje žive s HIV-om podložnije obolevanju od KOVIDA-19 ili da razvijaju ozbiljnije simptome. Međutim, osobe koje žive s HIV-om sklonije su razvijanju zdravstvenih problema (kardiovaskularnih ili plućnih bolesti) koje ih izlažu riziku od razvijanja ozbiljnijih simptoma. Takođe, tokom ove razorne zdravstvene i ekonomske krize, još je važnije, ali i izazovnije za one koji žive sa HIV-om da redovno dobijaju terapiju i vakcine. Za više informacija, pogledajte skup preporuka UNAIDS-a.

 • Seks radnice/ke.
  Od izbijanja epidemije KOVID-19 i različitih preventivnih mera koje se primenjuju po državama (socijalno distanciranje, samoizolacija, karantin), klijenata i prilika za rad je sve manje u različitim sredinima širom sveta. Kako većina seks radnica/ka ne može da se osloni na profesionalnu sigurnost (naknadu dok su na bolovanju, mesečnu platu, sindikate, itd,), njihovo izdržavanje i dobrobit su u opasnosti.
  Za više informacija, koje se ne odnose posebno na trans osobe i važe samo za evropski kontekst, pogledajte Saopštenje Međunarodnog komiteta za prava seks radnica/ka Evrope (ICRSE) i njihovu kampanju za osnivanje hitnih fondova za hranu i smeštaj za osobe iz zajednice koje su pogođene KOVIDOM-19, kao i blog Pokreta za aktivizam i otpor seks radnica/ka (SWARM).

 • Osobe u situaciji beskućništva ili osobe čiji smeštaj nije siguran.
  Trans osobe često imaju iskustva s beskućništvom i nestabilnim smeštajem. Osobe koje nemaju smeštaj u kom mogu da se izoluju, ili imaju ograničen pristup mestima gde mogu da operu ruke posebno su ranjive.

  Za više informacija, koje se ne odnose posebno na trans osobe i vezane su za američki kontekst, pogledajte Resurse za podršku osobama u situaciji beskućništva ili ovaj članak.

 • One koji su siromašni/e, pripadaju radničkoj klasi, i nemaju profesionalnu i/ili finansijsku sigurnost.
  Za više informacija, koje se ne odnose posebno na trans osobe i važe samo za evropski kontekst, pogledajte preporuke i izjavu Evropske mreže za borbu protiv siromaštva.

 • One koji boluju od dijabetesa, hipertenzije, kancera, astme, kardiovaskularnih bolesti ili plućnih bolesti.
  Kod trans osoba su zastupljene više stope obolevanja od kancera, kardiovaskularnih bolesti, i plućnih bolesti, i one će stoga i pre imati kompromitovan imuni sistem.3

 • One koje su u zatvoru.
  Za više informacija, koje se odnose na američki kontekst i nisu specifične samo za trans osobe, pogledajte Resurse za popravne domove i pritvorne centre.

 • Trans i osobe koje se rodno ne određuju, a koje trenutno borave sa porodicom koja ih je odbacila ili ih maltretira.4

Solidarnost: šta uraditi

Veoma je verovatno da će gradovi i države imati epidemije i uvoditi naredbe da se ostane kod kuće dok se ne pronađe način lečenja KOVIDA-19 ili vakcina. Važno je da kao trans osobe i saveznici sarađujemo kako bismo pregurali ovu pandemiju zajedno.

Pozivamo trans zajednice i njihove saveznike da zajedno stvaraju „solidarne planove“ kako bi ostali povezani i pružali uzajamnu podršku tokom svetske krize. Ovi planovi treba da budu osmišljeni prema potrebama i kontekstima onih koji su najranjiviji, i uključuju planove o tome kako redovno proveravati i obilaziti rizične članove zajednice kako bismo se uverili da su bezbedni i da su dobro. Ima mnogo načina kako možemo da razvijemo ove planove, čak iako ne možemo da se nađemo lično, u fizičkom prostoru:

 • Kreiranjem onlajn čet grupa kako bismo ostali u vezi sa sistemima podrške (prijateljima, izabranom porodicom, kolegama, cimerima, komšijama…). Informišite prijatelje o tome koje grupe su najranjivije u odnosu na KOVID-19 i zajedno se potrudite da utvrdite ko su najranjiviji članovi vaših zajednica. Isplanirajte način kako ćete biti sigurni da su sve te osobe redovno u kontaktu preko vas i vašeg sistema podrške.

 • Popisivanjem liste kontakata pružaoca zdravstvenih usluga u hitnim slučajevima (ako je moguće, pružaoci senzibilisani za rad sa LGBTQI osobama i trans osobama, ili barem prijateljski nastrojeni; ako to nije opcija, pružaoci zdravstevnih usluga kod kojih i sami obično idete ili smatrate ih prijatnim) i važnih brojeva van vašeg sistema podrške. Listu podelite s osobama s kojima ste u redovnom kontaktu.

 • Ako je to moguće i neophodno, kontaktirajte trans i LGBTIQ+ grupe u vašem gradu, zemlji i regionu. TGEU ima 141 organizaciju članicu u 44 država u Evropi i Centralnoj Aziji. Grupe najbliže vama, mogu vam pružiti podršku i možda već nude usluge za trans osobe koje se tiču COVIDA-19. Više informacija o grupa i organizacijama možete naći ovde.

 • Savet za saveznike – informišite javnost o uticaju krize na one zajednice koje su najranjivije. Upotrebite svoje društvene mreže kako biste podelili inicijative i kampanje koje rade trans grupe koje su izložene najvećem riziku, podržite njihove aktivnosti, i donirajte njihovim kampanjama.

                                                                                *********************************

Obaveštavamo vas da se naša 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀 𝗴𝗿𝘂𝗽𝗮 𝗽𝗼𝗱𝗿š𝗸𝗲 neće okupljati u narednom periodu zbog situacije izazvane širenjem korana virusa i pandemijom KOVID-19. O mogućnosti da se rad trans grupe privremeno nastavi u onlajn okruženju bićete obavešteni putem našeg sajta i društvenih medija.

Takođe, obaveštavamo vas da smo se pisanim putem obratili 𝐊𝐨𝐦𝐢𝐬𝐢𝐣𝐢 𝐳𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐫𝐨𝐝𝐧𝐚 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐣𝐚 s upitom u vezi s obavljanjem prethodno zakazanih pregleda kod psihijatra i endokrinologa u svetlu novonastale situacije i u toku vanrednog stanja.

O odgovoru Komisije za transrodna stanja bićete obavešteni na našem sajtu i putem društvenih mreža.

Naš 𝐋𝐆𝐁𝐓𝐈𝐐 𝐒𝐎𝐒 𝐭𝐞𝐥𝐞𝐟𝐨𝐧 nastavlja s radom kao i ranije. Ukoliko vam je potrebna podrška, pomoć, savet ili se osećate usamljeno ili ranjivo u ovoj situaciji, možete nas dobiti na 011/292 00 67 i 065/2059725 svakim radnim danom od 11 do 15 časova.

Takođe nam možete pisati na 𝐠𝐞𝐭𝐞𝐧.𝐫𝐬@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦, i obratiti nam se putem FB stranice u porukama.

Vidimo se i na našem 𝐋𝐆𝐁𝐓𝐈𝐐 𝐂𝐡𝐚𝐭 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐬𝐮, očekujemo vas!

O najboljem načinu na koji možete da doprinesete zauzadavanju širenja pandemije KOVID-19, kao i o svim do sada poznatim detaljima u vezi s korona virusom i oboljenjem koje izaziva možete se informisati u tekstu na našem jeziku ovde.

Čuvajte se, ostanite kod kuće koliko možete i pomozite starijima iz svog okruženja,

Voli vas tim Getena <3

Prevela i priredila: M. Jeremić

Izvor

2Videti izjavu Saveta EvropeCommissioner calls for release of immigration detainees while COVID-19 crisis continuesobjavljenu 26. marta 2020.

3Iz prve sesije “The Big Picture: How Trans People Can Support Ourselves and Each Other” serijala Virtual Community Gatherings koje je organizovao Transgender Law Center, 20. marta 2020.