Parlament Rumunije je u utorak, 16 juna, usvojio predlog zakona kojim se u svim rumunskim školama i na fakultetima zabranjuje bilo kakva diskusija u vezi s rodnom teorijom.[1] Predlog zakona zabranjuje „aktivnosti kojima se promoviše teorija o rodnom identitetu – kojom se definiše rod kao koncept koji se razlikuje od biološkog pola i to da se rod i pol ne podudaraju uvek.“ Ovim zakonom se dalje marginalizuju transrodne osobe i zajednica koja već trpi diskriminaciju, gde 1 od 5 osoba ima iskustva s fizičkim i seksualnim napadima, na osnovu izveštaja Agencije za osnovna prava (FRA)[2]. Ovaj predlog zakona sada čeka na odobrenje predsednika Rumunije.

Organizacije za ljudska prava i prava LGBTI osoba širom Rumunije odmah su osudile donošenje ovakvog predloga zakona i zatražile od predsednika da ga ne potpisuje. Veći univerziteti u Rumuniji, kao i udruženja studenata izrazili su protest protiv predloga zakona tvrdeći da predstavlja napad na slobodu govora i pravo na obrazovanje, i da može da posluži kao kamen temeljac za budući potez zabrane rodnih studija u Rumuniji.

„Besna sam, osećam se kao da nas je neko izbrisao, rumunska država mi kaže, meni, trans Romkinji, da ne postojim! Ne, političari nemaju prava da donose odluke o mom identitetu,“ kaže Antonela Lerka Duda, članica odbora LGBTI organizacije MozaiQ i predsednica SWC-a, prve i jedine organizacije u Rumunije koja se bori za prava seks radnica/ka.

Ukoliko predsednik Rumunije potpiše ovaj predlog zakona kojim on postaje zakon, novi Zakon o obrazovanju ne bi samo de jure zabranio već odobrene fakultetske kurseve koji se bave ženskim pravima i ravnopravošću, već bi i ozbiljno ograničio program i plan rada za seksualno i zdravstveno vaspitanje. Rumunija tradicionalno ima najveću stopu tinejdžerskih trudnoća u čitavoj Evropi. Zabranom da se o razlikama između roda i biološkog pola razgovara, ova država uvodi neprijateljsku klimu prema LGBTI tinejdžerima/kama; trenutno skoro 1 od 2 LGBTI mladih krije svoj rodni identitet ili seksualnu orijentaciju dok pohađaju školu. Ovaj korak unazad vraća Rumuniju na put kojim su krenule neke od susedskih zemalja, kao što su Poljska i Mađarska, koje su preduzele mere za ograničavanje prava transrodnih osoba i koje guše javnu diskusiju o pitanjima roda. Štaviše, donošenje gore-pomenutog zakona nije u skladu s principima Konvencije o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija).

[1] https://www.libertatea.ro

[2] https://fra.europa.eu

Prevela: MJ

Izvor