Presuda apelacionog suda od istorijskog je značaja za američku državu Oregon – osobe koje se rodno ne određuju od sada će moći da promene oznaku za rod u izvodu iz matične knjige rođenih tako da bude u skladu s njihovim identitetom.

Presuda je stigla pošto je Apelacioni sud Oregona poništio presudu iz 2019. kojom je osobama bilo zabranjeno da promene oznaku za rod tako što će odabrati nebinarnu opciju (i na taj način odbaciti koncept rodne binarosti).

Apelacioni sud stao je u odbranu stanovnika/ce Judžina, Džons Holistera, (53), koji/a se od 2017. bori da mu/joj se pravno prizna rod.

„Oduševljen/a sam,” kaže Holister. „Dobiti presudu i dobiti zaista afrirmativno obrazloženje suda, ostao/la sam bez teksta. Jedva da mogu da pričam, jer svaki put kad pomislim na to, rasplačem se. Veoma sam uzbuđen/a.“

Apelacioni sud kaže da sudija ima „moć da omogući traženu izmenu pravne oznake za pol“, i da nije neophodno imati potvrdu od lekara, kao i da oznaka nije ograničena samo na „muški“ i ženski“.

Umesto toga, nova oznaka za pol mora da afirmiše rodni identitet podnosioca zahteva, bio on muški, ženski ili takav da odbacuje koncept rodne binarnosti,“ stoji u odluci apelacionog suda.

Holister dodaje: „Imaću zakonski validan papir na kom piše da je moj rod, rod kom sam oduvek znao da pripadam, pravno priznat.

„Svaki put kada dobijem formular koji me tera da odaberem između „muški“ i „ženski“, nijedna od tih opcija me ne opisuje precizno.“

„Predali smo žalbu prošle jeseni i… i ne znam šta da kažem. Još uvek sam pod utiskom,“ kaže Holister.

Advokatica Džonsa Holistera, Lorena Rejnolds, radila je na ovom slučaju s organizacijom za prava LGBT osoba Basic Rights Oregon i organizacijom za građanske slobode, the ACLU.

Kiran Čejs iz organizacije Basic Rights Oregon kaže da je presuda veoma značajna.

„Osobe koje se rodno ne određuju su oduvek postojale. Mi znamo ko smo, i to što je i sud to uvideo i potvrdio je veoma važno.

Oregon 2016. dozvolio oznaku za rod X u ličnim dokumentima

U Oregonu je već bilo moguće koristiti oznaku X za rod u vozačkim dozvolama i pasošima, ali te izmene su administrativne, i ne odražavaju pravno priznati rod osobe.

Od 2017, ova država je omogućila osobama da odaberu treću rod u zvaničnim dokumentima kao što su vozačke dozvole i lične karte.

Pored oznaka Ž i M, na raspolaganju je bila i oznaka X.

Ovaj potez hvaljen je kao potvrda ogromne pobede građanskih prava za sve koji se ne identifikuju kao muškarci ili žene.

To se odnosilo na osobe koje se rodno ne određuju, određuju se kao rodno fluidne ili su kvir u pogledu roda.

Žitelji Oregona su otad bili u mogućnosti da podnesu zahtev za promenu oznake za rod u svojim dokumentima, bez potvrde od lekara.

Prevela: MJ

Izvor