Zamenik predsednika vlade Mađarske, Žolt Šemjen, pozvao je na uvođenje ustavne zabrane za „rodnu propagandu“, kako bi se navodno zaštitila deca.

Iako je Mađarska već pravno izbrisala trans osobe ove godine, u intervjuu magazinu Demokrata, koji je vladino glasilo, Žolt Šemjen je izjavio da želi ustavom da zabrani „rodnu propagandu“.

Prema navodima mađarskog kvir magazina Humen, Šemjen želi uvođenje dodatnog člana po kom roditeljima koji pomažu svojoj decu da prođu kroz proces tranzicije, decu treba oduzeti, dok lekarima koji rade to isto treba zauvek oduzeti dozvole za rad.

On je takođe izjavio: „Zašto život u četiri zida nije dovoljan [gej osobama], zašto žele da budu zvanično priznati?“

Takođe je izjavio da LGBT+ osobe ne treba da imaju, tj. osnivaju porodice: „To ne treba nazivati porodicom, jer porodica je svetinja.

„Ne treba ni da usvajaju decu, zato što je pravo deteta na zdravu sredinu i razvoj jače od potrebe homoseksualnih parova da imaju dete.“

Ovaj poziv na zabranu „rodne propagande“ dešava se u godini u kojoj je Mađarska pravno izbrisala trans osobe.

Devetnaestog maja ove godine, zakonodavci su glasali za zabranu pravnog priznanja roda trans osoba, i na taj način u zakon uneli okrutan krstaški rat premijera Viktora Orbana protiv najmarginalizovanije i najaranjivije grupe građana/ki.

Oko 133 članova/ica narodne skupštine glasalo je za ukidanje ono malo prava koja su trans Mađari/ce nekada imali/e.

Zakon koji je praktično izbrisao trans osobe u Mađarskoj, takođe je bio predložen od strane zamenika premijera Žolta Šemjena.

Član 33 sprečava trans osobe u Mađarskoj da promene oznaku za rod u zvaničnim dokumentima kao što su izvod iz matične knjige rođenih i drugim ličnim dokumentima, izmenama u mađarskom Zakonu o matičnim knjigama.

Dopis koji je pratio predlog zakona zaključuje da vlada smatra da „potpuna promena biološkog pola osobe nije moguća“ i da zato ne treba da „bude izmenjen ni u matičnim knjigama“.

Stariji političari brane predlog zakona tvrdeći da će brisanjem trans osoba, vlada stvoriti „pravnu jasnoću.“

Geten osuđuje ovo fundamentalno nerazumevanje transrodnosti i egzistencije trans osoba, brisanje čitave grupe građana, odsustvo empatije, kao i skandalozne mere koje Šemjen predlaže. Podrška svim trans osobama i aktivistima/kinjama u Mađarskoj!

Prevela: MJ

Izvor