Srbija je spremna za zakon o istopolnim partnerstvima, jer je spremna da primenjuje sopstveni Ustav i da gradi kulturu ljudskih prava, jednako za sve – ističe za Danas Gordana Čomić, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Ministarstvo na čijem je čelu Čomić pozvalo je sve zainteresovane pojedince i organizacije da učestvuju u debati za izradu Nacrta zakona o istopolnim zajednicama koja će trajati do 20. februara.

Polazne osnove za izradu tog nacrta biće objavljene danas na portalu eUprava, i to po Zakonu o planskom sistemu, čime, kako Čomić objašnjava za naš list, počinje proces koji ima svoj definisan kalendar.

– U raspravu može biti uključen svako, potom će radna grupa raditi na nacrtu zakona, Vlada Srbije odlučivati o predlogu, pa se do kraja prolećnog zasedanja može naći na dnevnom redu Narodne Skupštine – ukazuje Čomić za Danas. Upitana da li očekuje pritiske u vlasti i opoziciji ali i od drugih organizacija i pojedinaca da se takav zakon ne usvoji, ministarka Čomić odgovara da ne očekuje nikakve pritiske.

– Očekujem dijalog među ljudima koji imaju različite stavove a žele i umeju da razgovaraju o činjenicama. Ministarstvo je za društveni dijalog otvoreno za sve – naglašava Čomić.

U Polaznim osnovama se, između ostalog, pojam istopolne zajednice određuje kao zajednica porodičnog života dva punoletna lica istog pola koja je registrovana pred nadležnim organom javne vlasti.

Zabranjuje se svaka diskriminacija po osnovu istopolne zajednice, a partneri imaju jednaka procesna prava i status u svim sudskim i upravnim postupcima kao i bračni drugovi, poput prava na zdravstvenu zaštitu i zdravstveno osiguranje.

Definisana je i neregistrovana istopolna zajednica i to kao zajednica porodičnog života dve osobe istog pola, koja nisu sklopila istopolno partnerstvo i ako zajednica traje najmanje tri godine.

Gej aktivista Goran Miletić, direktor Civil Rights Defendersa za Evropu, ističe za Danas da Polazne osnove nisu iste kao Model zakona o građanskom partnerstvu, koji je izradio Labris – Organizacija za lezbejska ljudska prava i da nisu rađene u konsultaciji sa LGBT organizacijama.

Međutim, naš sagovornik navodi da će u razgovorima sa radnom grupom najverovatnije doći do rešenja koja su u skladu sa potrebama istopolnih zajednica.

Jedan od nedostataka u Polaznim osnovama, objašnjava Miletić je to što nije regulisano da dve osobe koje nisu državljani Srbije sklope građansko partnerstvo u Srbiji.

Predrag Azdejković, glavni i dgovorni urednik gej magazina „Optimist“, smatra da LGBT zajednica u Srbiji može biti izuzetno zadovoljna polaznim osnovama za izradu Nacrta zakona o istopolnim zajednicama „jer je definisano sve što je istopolnim parovima bilo potrebno i što do sada nije bilo moguće regulisati testamentima i međusobnim sporazumima“.

– Jedina zamerka je što će zakon stupiti na snagu osmog dana od objavljivanja u Službenom glasniku ali će se primenjivati tek nakon godinu dana od stupanja na snagu! Razumem da je državi potrebno godinu dana da uskladi sve ostale zakone i da sačini podzakonske akte, ali eto da ne bude da baš nemam nijednu zamerku – navodi Azdejković za naš list.

Izvor