TGEU logoPred vama je saopštenje organizacije TGEU Transgender Europe koja poziva na hitno rešavanje pitanja zakonskog priznavanja roda u Srbiji.
Beograd, 16. sep. 2015.

TGEU logoOrganizacija Transgender Europe (TGEU), prisutna na konferenciji „Demokratija za sve“: Politička participacija LGBTI osoba na Zapadnom Balkanu(1) ove nedelje, iskoristila je priliku da pozove vladu Republike Srbije da što pre započne razgovore sa relevantnim zainteresovanim stranama kako bi se doneo Zakon o rodnom identitetu (priznavanju roda)(2), zasnovan na samoodređenju osobe, što je u skladu sa potrebama lokalne trans zajednice.

Gde postoji smanjena vidljivost i svest o problemima trans osba, političko liderstvo je ključno za obezbeđivanje lake i brze tranzicije od predloga zakona ka zakonima, i politički lideri/ke moraju da iskoriste priliku da se aktivno uključe u rad sa aktivistima/kinjama i nevladinim organizacijama tokom ovogodišnjeg beogradskog prajda i marševa. Započinjanjem dijaloga o ovim problemima sa zajednicom i nevladinim organizacijama, lideri/ke će početi da shvataju i prepoznaju specifične probleme s kojima su trans osobe na zapadnom Balkanu suočene.

Zaista je obeshrabrujuće da je Srbija jedna od poslednjih zemalja Evrope koja treba zakonski da prizna rodni identitet, uprkos obavezi da to uradi na osnovu Evropske konvencije o ljudskim pravima. Kao i druge države kandidati za pristupanje Evropskoj uniji, Srbija mora da implementira EU zakon koji je inkluzivan kada je u pitanju posebna zaštita rodnog identiteta, bilo da je u pitanju nediskriminacija ili žrtve zločina i azil.

Izvršna direktorka TGEU, Julija Ert, koja učestvuje na konferenciji kao jedna od govornica, kaže, „Nadamo se da je ova konferencija znak pozitivne promene na Zapadnom Balkanu, promene koja će između ostalog uticati i na unapređenje ljudskih prava trans osoba u celom regionu. Pružamo podršku učesnicima/ama da na najbolji način iskoriste ovu priliku, da zagovaraju za zakone, da razmisle, i pruže poštovanje trans osobama u svojim zajednicama i pozovu donosioce odluka da pažljivo saslušaju aktere civilnog društva kada donose zakone.“ Ert se takođe osvrnula na potrebu LGBTI osoba da uživaju u svojim pravima, kao što je pravo na slobodu okupljanja, „Želim mirno obeležavanje prajd dešavanja svim učesnicima/ama i organizatorima/kama.“

Član upravnog odbora organizacije TGEU i aktivista Gayten-LGBT, Kristian Ranđelović je dodao, „važno je reći da smo u Srbiji imali povišenu vidljivost  trans osoba u poslednjih godinu dana, međutim to nam ne može osigurati zakonsku zaštitu ranjivih trans osoba. Sada je vreme za zakone koji obezbeđuju prava i priznanje trans osobama u Srbiji.“ Ranđelović je takođe potvrdio potrebu za blagovremenom diskusijom u zemlji, u koju će se političari aktivno uključiti, kako bi osigurali bezbednost i zaštitu svim trans osobama.
 

[1]  „Demokratija za sve: Politička participacija LGBTI osoba u zemljama Zapadnog Balkana“ je konferencija koju organizuje Labris, i koja ima za cilj da ohrabri autovane LGBTI lidere/ke da uzmu učešća u demokratskim procesima. Više na: http://labris.org.rs/category/conference2015/

[2]  Za više informacija o radu organizacije TGEU na Zakonskom priznavanju roda:

http://tgeu.org/issues/legal-gender-recognition/  

Model zakona o rodnom identitetu organizacije Gayten-LGBT u Srbiji na engleskom jeziku:

http://www.transserbia.org/images/2014/dokumenta/BILL%20DRAFT%201.pdf  

Transgender Europe je evropska nevladina organizacija za ljudska prava koja se bavi ljudskim pravima i ravnopravnošću trans osoba. Više na: www.tgeu.org

Transrodnost ili Trans je pojam koji se odnosi na osobe čiji se rodni identitet ili izražavanje razlikuju od pola pripisanog im po rođenju.

Prevod: MJ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizacija Gayten-LGBT pozdravlja saopštenje TGEU i poziva na hitno usvajanje Modela zakona o rodnom identitetu. Model zakona o rodnom identitetu možete pogledati ovde: http://transserbia.org/images/2015/dokumenti/Model%20zakona%20o%20rodnom%20identitetu%20s%20obrazloenjem.pdf