zaglavljelogos1

 

Organizacije Labris i Forum za etničke odnose, u saradnji sa Odborom za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine Republike Srbije, u četvrtak, 9. aprila 2015. u 13 časova u zgradi Narodne skupštine, organizuju okrugli sto na kome će biti predstavljene javne politike u oblasti zaštite prava i poboljšanja kvaliteta života LGBT građana i građanki

narodna-skupstina-city-hallTokom prethodne godine, organizacije civilnog društva za zaštitu ljudskih prava iz Srbije, izradile su predloge javnih politika u oblasti: Pristup pravdi i vladavina prava; Bezbednost, prevencija nasilja i borba protiv nasilja; Zabrana diskriminacije; Obrazovanje i socio-ekonomska stabilnost; LGBT kultura i identiteti.

Predloge javnih politika u oblasti Zabrana diskriminacije i Obrazovanje i socio-ekonomska stabilnost u četvrtak, 9. aprila će predstaviti: Jelena Ćurčić – Siguran puls mladih, Dragana Todorović – Labris, Marko Ilić – Inicijativa mladih za ljudska prava, Jelena Vidić – Gejten LGBT.

Skup će otvoriti Meho Omerović, predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine Republike Srbije.

Na okruglom stolu, 27. marta 2015. predstavljeni su združeno predlozi javnih politika iz oblasti: Pristup pravdi i vladavina prava kao i bezbednost, prevencija nasilja i borba protiv nasilja dok je poseban akcenat stavljen na pitanje položaja i bezbednosti trans zajednice u Srbiji.

Skupu je prisustovalo preko 40 predstavnika/ca nezavisnih institucija, ambasada i delegacije EU, ministarstava, ali i poslanika/ca i predstavnika/ca civilnog sektora i medija a predloge javnih politika su predstavili Danilo Ćurčić iz YUCOM –a, Jovana Stopić iz Beogradskog centra za ljudska prava, Tijana Vojinović iz Centra za evroatlanske studije i Jelena Vidić iz organizacije Gejten LGBT.

Predlozi javnih politika nastali su sa ciljem identifikacije ključnih problema i potreba LGBT populacije u Srbiji i predstavljaju ponuđena rešenja na neke od gorućih problema.

Izrada predloga javnih politika su deo projekta „LGBT put do institucija – premošćavanje jaza“ koje zajedno sa partnerskim organizacijama, sprovode Labris i Forum za etničke odnose, a koji ima za cilj uspostavljanje održive i trajne saradnje između LGBT organizacija i institucija relevantnih za zaštitu ljudskih prava. Projekat je podržan od Ambasade Kraljevine Holandije i Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu i NDI (Nacionalnog demokratskog instituta).


Izvor: http://labris.org.rs/u-cetvrtak-9-aprila-predstavljanje-javnih-politika-u-narodnoj-skupstini/