Beogradski centar za ljudska prava podneo prijave zbog brutalnosti policije

jul 08 2020

Usvojena Strategija za prevenciju i zaštitu dece od nasilja za period 2020-2023.

jun 29 2020

Rumunija: parlament izbrisao transrodne osobe

jun 17 2020

Zaštita od diskriminacije na pauzi: organizacije reaguju na nepostojanje institucije Poverenika

jun 16 2020

SAD: Vrhovni sud proglasio veliku pobedu za LGBTQ radnike/ce

jun 15 2020